top of page

Bewezen Methoden

Soul Collective
Om het liefdesleven te leiden waar je van houdt​

In deze video zie je welke impact onze workshops hebben door een krachtige combinatie van lichaamswerk, systemisch werk en geaarde seksualiteit. "Wie ben ik echt?" Onze eerste identificatie met deze vraag is het voorbeeld en de boodschap die we erven van onze ouders. Ergens in onze opvoeding botsen we op de vraag: "Ben ik goed genoeg?" En dan gaan we leven (of bewijzen) dat we goed genoeg zijn. Totdat we vastlopen of zelfs in een burn-out raken.

 

Heb je dan de kans om deze existentiële crisis aan te grijpen om echt wakker te worden en bewust te worden? Om jezelf te bevrijden van wat je op je hebt genomen van de (intergenerationele) last van je ouders?

 

Wil je uiteindelijk een antwoord op de vraag: Hoe leef ik vanuit mezelf?

1. Systemisch werk

Wat is systemisch werk?

In je werk en in je relaties spelen bepaalde dynamieken die de interactie en communicatie beïnvloeden, vaak onbewust. Van jongs af aan wordt je gedrag en dat van anderen beïnvloed door deze dynamieken, waardoor patronen ontstaan die diep geworteld zijn in je manier van leven. In Systemisch Werk breid je het begrip en de visie die je hebt over jezelf en anderen uit. Je leert je bewust te worden van die diepgewortelde patronen en ze te herkennen bij jezelf en anderen.

 

Systemische context beschrijft hoe het individu wordt beïnvloed binnen het grotere geheel. Vanaf onze kindertijd leren en ontwikkelen we ons binnen een systemische context, ieder met zijn eigen dynamische veld. Het systeem van herkomst, onze familie, laat een diepe blauwdruk achter. Onbewust herhalen we de dynamiek die we in dat eerste systeem aantreffen in andere systemen, inclusief onze loyaliteiten en de interactiepatronen die daaruit voortvloeien. Andere systemen zijn bijvoorbeeld onze werkomgeving of ons eigen familiekader. Soms voelt het alsof we terug in de tijd worden getrokken en vast blijven zitten in die dynamieken. Door Systemisch Werk zijn we in staat om onszelf van deze beperkingen te bevrijden. Familieopstellingen is een diepgaande methode die wordt gebruikt in Systemisch Werk. Het is een geweldig hulpmiddel om inzicht te krijgen in die interactiepatronen in jezelf en in je systeem van herkomst.

Een Familieopstelling doorloopt de volgende stappen:

  • Voordat je begint, wordt jou als cliënt gevraagd om een thema of vraag naar voren te brengen die je in de sessie wilt onderzoeken.

  • Vervolgens kies je een aantal mensen, resonanten genoemd, die leden van je systeem van herkomst vertegenwoordigen (bijvoorbeeld je vader of grootmoeder) of belangrijke aspecten van het thema in kwestie. Daarna geef je deze resonanten een plaats in de ruimte, volledig gebaseerd op je intuïtie, wat resulteert in een opstelling.

  • In deze opstelling kun je een Intuïtief Veld gewaarworden dat veel helderheid kan geven over de dynamiek van je familiesysteem en je eigen patronen die daaruit voortkomen. Dit kan soms heel confronterend zijn.Uiteindelijk werk je binnen de opstelling toe naar het pad van heling en laat het je ontdekken hoe je de diepgewortelde bekende patronen kunt transformeren naar vrijheid in gedrag en ervaring.

 

Systemisch Werk is een diepgaande methode die zowel in de single retraites als in de koppel retraites wordt gebruikt. Meer informatie over de retraites vind je hier.

Soul retreat

2. Lichaamswerk en ademwerk

Wat is lichaamswerk en wat is ademwerk?

Lichaamswerk kan vele vormen aannemen. In wezen is het werken met de gevoelde zintuigen in jezelf; hoe je gevoelens voelt in je lichaam.

 

Lichaamsbewegingsoefeningen, hands-on lichaamswerk, ademwerk en mindfulness zijn enkele van de vormen die we gebruiken om je bewust te maken van de gevoelens in je lichaam. Door je bewust te zijn en deze gevoelens te voelen, kun je angsten en zelfbedrog overwinnen op weg naar innerlijke volwassenheid.

 

Ademwerk is een geweldige manier om vastzittende emoties en verwondingen uit het verleden aan het licht te brengen en te verzachten, in aanvulling op de cognitieve benadering, 

Wilhelm Reich (een leerling van Freud) wilde ook een meer fysieke benadering voor het uitdrukken van onderdrukte emoties en gevoelens. Hij noemde het fysieke resultaat van de onderdrukkingen 'pantserringen', omdat de verhoogde spierspanning in het lichaam ons beschermd met een pantser tegen emotionele schade, angst, pijn en verdriet.

 

Deze blokkades belemmeren de vrije en natuurlijke adembeweging. Hierdoor ontstaat een ademhalings-patroon alsof er voortdurend stress is. Dit leidt tot pijn op de borst, benauwdheid, vermoeidheid en depressie. Blokkades in het lichaam en de adembeweging worden opgeheven door nieuwe adempatronen en aanrakingen. Onderdrukte en vergeten emoties en vastzittende lichamelijke spanningen kunnen zo worden losgelaten.

Couple retreat

3. Gegronde seksualiteit

Wat is Gegronde Seksualiteit?

We noemen het Gegronde Seksualiteit: een combinatie van Sexual Grounding en Tantra. Oorspronkelijk is Tantra een filosofie, een manier van leven. Het gaat over volledige acceptatie, overgave, transformatie en meditatie. Meer dan dit, je bent in staat om je volledige menselijke potentieel te leven, in goddelijke verbinding met alles wat er is. 

Het basisbegrip van Tantra is dat, in tegenstelling tot wat de geest ons probeert wijs te maken, alle polariteiten in het leven geen tegenstellingen zijn. Ze zijn complementair. Man en vrouw, licht en donker; het zijn geen tegenstrijdige krachten. Vanuit dat diepe inzicht heeft Tantra meditatietechnieken ontwikkeld die ons bewustzijn richten op de vereniging van polariteiten. Een van de meest menselijke manieren om deze vereniging te ervaren is door vrijen, door seks. Wanneer het orgasme plaatsvindt, ontmoeten de mannelijke en vrouwelijke energieën elkaar, smelten deze samen en geven ons een glimp van eenheid. Tantra stelt dat orgasme niet bij seks hoort, maar bij ons bewustzijn, ons wezen. Het is een innerlijke ruimte waar alle tegengestelden versmelten en zich verenigen: een ruimte van eenheid en heelheid.

Door heiligheid, bewustzijn en liefde leert Tantra je hoe je in je dagelijks leven in die ruimte kunt zijn. Aan de andere kant is er Sexual Grounding als helende methode. Het laat je de natuurlijke stadia in je seksuele en genitaal-emotionele groei ervaren als mijlpalen op je pad van zelfontwikkeling. In deze praktijken ondersteunen groepsleden elkaar in elkaars eigen natuurlijke, seksuele exploratie. Sexual Grounding is een zeer effectieve zelfontwikkelingsmethode om op een transparante, eerlijke en pure manier in seksualiteit en relaties te duiken.

 

Het beoefenen van deze methoden resulteert in:

  • Een duurzame verbinding met je ware natuur en spirit,

  • Herstel van de seksuele stroom tussen hoofd, hart en seksueel gebied,

  • Het ontwikkelen van het vermogen om (langdurige) bevredigende relaties te onderhouden.

Sexuality

"Ik geloof dat het grootste geschenk dat ik van iemand kan krijgen
is om door hen gezien en gehoord te worden,
door hen begrepen en geraakt te worden.
 
Het grootste geschenk dat ik kan geven is om iemand te zien, te horen,
te begrijpen en aan te raken.
 
Wanneer dit is gebeurd, voel ik dat er contact is gemaakt."


Virginia Satir

bottom of page